ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640015
รหัส Smis 8 หลัก :
  84010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  640015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลสุราษฎร์ธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Suratthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านยางงาม
ตำบล :
  มะขามเตี้ย
อำเภอ :
  เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84000
โทรศัพท์ :
  077272541
โทรสาร :
  077272541
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  anuban_surat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกุ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.
Comments