งานบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์งานบริหารทั่วไป

"ใจบริการ สถานที่พร้อมสรรพ รักประสานชุมชน ส่งเสริมกิจการนักเรียน นำเทคโนโลยี บริการพัฒนาองค์กร"นายชัยเดช  บุญสอน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
หน้าเว็บย่อย (23): ดูทั้งหมด
Comments