รายงานการปรับปรุงซ่อมแซม

แสดง 59 รายการ
รายการอาคารวันที่รับแจ้งการดำเนินงานรูปภาพ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รายการอาคารวันที่รับแจ้งการดำเนินงานรูปภาพ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าชั้น 3 (EP) นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ติดตั้งลำโพง และเครื่องขยายเสียง กมลวรรณ 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
สนามเด็กเล่นห้องนักเรียนต้นกล้าใช้งานไม่ได้ สุคนธา 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนEP. เป็นการด่วน และน้ำที่รั่วซึมในจุดต่างๆ นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ห้องปฐมวัยคุณครูวาสนา มีน้ำรั้วไหลมาจากชั้น 2 จากห้องน้ำEP. หน้าต่างเป็นสนิท(มาระยะนานมากแล้ว) นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องน้ำครูซ้ายขวาใช้งานไม่ได้ สุคนธา 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ปรับปรุงห้องเพิ่มเติมให้กับสายชั้นป. 2 (ที่ขยายห้อง)ใช้ห้อง e-Classroom กมลวรรณ 2 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ รูปภาพ 
จัดห้องเรียนสำหรับ ป.3 ที่ขยายเพิ่มเติมด้วยครับจัดโต๊ะและเก้าอี้ โดยใช้ห้องกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุคนธา 2 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ  
ปรับปรุงสร้างบริเวณหน้าเสาธงเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในตอนเช้าของนักเรียนเฉพาะปฐมวัย  นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ประตูของหน้าเรียนโครงการEP. ชำรุดและผุพัง นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
จัดทำห้องสำนักอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม(มุมขวาของอาคารติดห้องวิชาการ) กมลวรรณ 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องภาษาต่างประเทศ มีน้ำรั่วไหลมาจากห้องน้ำ สุคนธา 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
รื้อถอนเครื่องขยายเสียง ลำโพง โทรทัศน์ (EP) นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ห้องน้ำครูทั้ง ซ้ายและขวา มีน้ำรั่วไหล ทั้งอ่างน้ำและ สุขภัณฑ์  นิลุบล 2 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ  
จัดทำห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์ (มุมด้านซ้ายของอาคารติดห้องบริหารทั่วไป) กมลวรรณ 2 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องน้ำนักเรียน มีน้ำรั่วไหล  สุคนธา 2 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ  
ห้องเรียนอนุบาล K2 แอร์ไม่เย็น  นิลุบล 3 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ  
ตะขอสับหน้าต่าง ป.1/5 จำนวน 8 ชุด สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
กระดานดำห้อง ป.1/1 ชำรุด  สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
โถส้วมเปลี่ยนเป็นโถชักโครก สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
เก้าอี้นักเรียน ห้อง K1,k2 ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม นิลุบล 3 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ  
บานกระจกประตูห้องป5/3 แตกชำรุดเสียหาย สุคนธา 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ประตูห้องน้ำ สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
พื้นปูห้องพักครูไม่เข็งแรง มีตัวมอดกัดกิน เป็นบางส่วน  สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องเรียนต้นกล้า ห้อง1 แอร์ไม่มีความเย็นทั้ง 2 ตัว สุคนธา 3 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ประตูเหล็กทางขึ้น-ลงบันได  สัตตบุษย์ 3 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องอาเซียนลูกบิดประตูเสีย สุคนธา 4 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องเรียน ป. 6/1 แอร์ไม่ค่อยเย็น หน้าต่างไม่มีกระจกหนึ่งบาน และเปิดปิดไม่ได้ ตะขอที่ยึดประตูหลุด สุคนธา 5 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องเรียนต้นกล้า2 หลอดไฟในห้องเรียนมีเสียงดังคะ สุคนธา 6 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
พัดลม ป.4/4 เสีย 1 ตัว สุคนธา 6 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้อง Server กมลวรรณ 6 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ  
ซ่อมระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ กมลวรรณ 6 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
บานกระจกประตู ป.4/4 แตก1 บาน สุคนธา 6 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.5/5 ประตูกระจกเข้า-ออกทั้ง2ประตู เลื่อนไม่ได้(ยาก)ด้ามจับประตูไม่มี1ประตู พัดลมเสีย1ตัว แอร์ปรับอุณหภูมิไม่ได้ หลอดไฟเสีย นิลุบล 7 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.6/5 ประตูกระจกเสียเลื่อนไม่ได้ นิลุบล 7 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องศิลปะ (อาคารโรงอาหาร) แอร์ใช้การไม่ได้ 2ตัว บริเวณอื่น ๆ 7 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ  
ห้องน้ำ พัดลมและไฟ เสีย นิลุบล 7 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ไมโครโฟนห้องเรียนคณิต-วิทย์ ป.2/1เสียทั้ง 2 ตัว สุคนธา 7 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ปรับภูมิทัศน์ในเรื่องสนามและสวนตามจุดต่าง ๆ บริเวณอื่น ๆ 8 พฤษภาคม 2559 กำลังดำเนินการ รูปภาพ 
ป.4/2 พัดลมเสีย 1ตัว สุคนธา 9 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ล้างเครื่องกรองน้ำดื่ม บริเวณอื่น ๆ 13 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ซ่อมโต๊ะ-เก้าอี้ EP นิลุบล 13 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
ห้อง ป.6/1 หลอดไฟด้านหน้า 2 หลอด สุคนธา 13 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
พัดลมไม่หมุนส่าย ห้องดังนี้ 512,513,514,515,516,526 นิลุบล 13 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ  
ซ่อมปั๊มบาดาล บริเวณอื่น ๆ 13 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
หลอดไฟห้อง ป.3/3 เสีย 5 หลอด กมลวรรณ 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ล้างถนนและล้างท่อน้ำในบริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บริเวณอื่น ๆ 14 พฤษภาคม 2559 แล้วเสร็จ รูปภาพ 
อ2/3หน้าต่างไม่มีต้วล๊อก1บาน อ1/1หน้าต่างผุพังชำรุดล๊อกไม่ได้3บาน อ1/2หน้าต่างล๊อกไม่ได้1บาน อ.1/3หลอดไฟเสีย1 ห้องศูนย์ปฐมวัยประตูผุพัง1บาน. แอร์ไม่ได้ล้าง  นิลุบล 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
3/2 หลอดไฟ 2 หลอด ประตูไม้หน้าห้อง 1 บาน 3/4 หลอดไฟ 8 หลอด กมลวรรณ 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องน้ำ EP.หลอดไฟ 2 หลอด พัดลม 2 ตัว นิลุบล 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.5/5 หลอดไฟเสีย1หลอด นิลุบล 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป1/3 พัดลมไม่หมุน 2 ตัว ขอปลั๊กไฟเพิ่มตรงบริเวณตรงครู 1 จุด ฝ้าเพดานหลุดอยู่ 2 แผ่นลูกบิดประตูเสีย สัตตบุษย์ 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.2 ห้อง 2/2 หลอดไฟ 9 หลอด 2/3 หลอดไฟ 4 หลอด 2/4 หลอดไฟ 2 หลอด 2/5 หลอดไฟ 3 หลอด กมลวรรณ 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ประตูห้องเรียน ของ ป.6/3 กรอบใส่กระจกชำรุด สุคนธา 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป1/4 หลอดไฟ 1 หลอด พัดลมไม่หมุน 1ตัว ขอเพิ่มหลอดไฟ 2 จุด  สัตตบุษย์ 14 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
เครื่องปรับอากาศ ห้องบริหารทั่วไปไม่เย็น กมลวรรณ 17 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ห้องวิชาการแผงไฟหลุดทั้งแแผง หลอดไฟแตก 2 หลอด กมลวรรณ 17 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.6/4 พัดลมเสีย. 2 ตัว สุคนธา 18 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
ป.5/1 แอร์เสีย 2 ตัว สุคนธา 18 พฤษภาคม 2559 รอดำเนินการ  
แสดง 59 รายการ
Comments