แหล่งเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
 
การแต่งกายให้เหมาะสม
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M  
การใช้ของใช้ส่วนตัว
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเก็บหนังสือ  ของเล่น  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและที่นอน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การกวาดบ้าน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเตรียมผักและผลไม้
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การดูแลแปลงเพาะกล้า
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำของเล่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การรวบรวมข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การกรอกน้ำใส่ขวด
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การเลือกใช้เสื้อผ้า
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ขั้นตอนการประกอบอาหาร
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การปลูกสะระแหน่ในภาชนะ
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
วัสดุในท้องถิ่น
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ประโยชน์ของข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
วิธีการค้นหาข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
รู้จักของใช้ส่วนตัว2
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
 
การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M  
การปรุงอาหาร
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ความหมายและการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การประดิษฐ์ของตกแต่งจากใบตอง
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การเปิดและปิดคอมพิวเตอร์
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
โท เรียนรู้การทำความสะอาดบ้าน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ปุยฝ้ายจัดโต๊ะอาหาร
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
โทอนุรักษ์พลังงาน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ปุยฝ้ายนักประดิษฐ์
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
โทปลูกผัก
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดการในการทำงาน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนปรุงอาหาร
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การประกอบอาหารคาว
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การปลูกไม้ดอก
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การเลี้ยงปลาสวยงาม
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การประดิษฐ์ของใช้
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูล

Comments