แหล่งเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
 
การแต่งกายให้เหมาะสม
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M  
การใช้ของใช้ส่วนตัว
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเก็บหนังสือ  ของเล่น  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและที่นอน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การกวาดบ้าน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเตรียมผักและผลไม้
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การดูแลแปลงเพาะกล้า
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำของเล่นโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การรวบรวมข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  การกรอกน้ำใส่ขวด
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การเลือกใช้เสื้อผ้า
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ขั้นตอนการประกอบอาหาร
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การปลูกสะระแหน่ในภาชนะ
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
วัสดุในท้องถิ่น
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
ประโยชน์ของข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
วิธีการค้นหาข้อมูล
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
รู้จักของใช้ส่วนตัว2
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M
การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 
 https://drive.google.com/open?id=0BxDtGIydrBrMUmR5NExaQkpNT3M 


Comments