http://dltv.ac.th/DLTV1
 
 http://dltv.ac.th/DLTV2

http://dltv.ac.th/DLTV3
 
http://dltv.ac.th/DLTV4
 
http://dltv.ac.th/DLTV5
http://dltv.ac.th/DLTV6
  
 
 http://dltv.ac.th/DLTV10

 http://dltv.ac.th/DLTV11

http://dltv.ac.th/DLTV12
  
 


 ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939989532735004
                                                          ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
                                                            วันที่  
14  ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939997762734181  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939935002740457  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939983236068967
มหกรรมทักษะวิชาการ 14 จังหวัด  420 Happy Night จากใจบัวชมพู  อบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 9-10  ตุลาคม 2561 
           
วันที่  27 กันยายน 2561 
          
วันที่  27 กันยายน 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939910479409576  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939961092737848  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1894215450645746
งานเกษียณอายุราชการ 2561      
ด้วยรัก ศรัทธา มุฑิตา 61 
             แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย อ.3
วันที่  27 กันยายน 2561                
วันที่  25 กันยายน 2561                 
วันที่  14 กันยายน 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1887373677996590  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1884990568234901  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1887391611328130
 กิจกรรม Green School Camp      านมุทิตาจิต ภาคใต้ ปี 2561        แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย อ.2/1,อ.2/5
 วันที่ 7-9 กันยายน 2561               วันที่ 7 กันยายน 2561                   วันที่ 3 กันยายน 2561  
  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877678962299395  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877979992269292  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1871620862905205
สอบ TEDET ประจำปี 2561          บัวชมพูเกมส์ (กรีฑา)                   บัวชมพูเกมส์ (ป.4 - ป.6)
วันที่ 2 กันยายน 2561                วันที่ 30 สิงหาคม 2561                 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1874342929299665
  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1874301895970435  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877644625636162
บัวชมพูเกมส์ (อ.1 - ป.3)               ประเมินการอ่าน ฯ ครั้งที่ 2/2561  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2561          
วันที่ 28 สิงหาคม 2561                  วันที่ 22 สิงหาคม 2561                วันที่ 20 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1841948209205804  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1841978722536086  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1836784636388828
วันแม่แห่งชาติ 2561                    อบรมคณะคุณครูปฐมวัย
               พล.ท.โกศล ประทุมชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561                วันที่ 8 สิงหาคม 2561                   
ตรวจเยี่ยม
โครงการอาหารกลางวัน
                                                                                                         วันที่ 6 สิงหาคม 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1836768459723779 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1825362284197730  
วัดผลสัมฤทธิ์ฯ (Pre - NE) 2561    วันเฉลิมพระชนมพรรษา             กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561                    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561               วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1817494541651171  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1793493620717930  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1770231053044187
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 2561         ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6   ประเมินการอ่านฯ ครั้งที่ 1/2561
วันที่24-26กรกฎาคม 2561          วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561            วันที่ 25 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1762652807135345  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1758175457583080  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1753059441428015
ประกวดสวนสนามระดับจังหวัด    ประชุมผู้ปกครอง 1/2561              พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561             วันที่ 17 มิถุนายน 2561              วันที่ 14 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1750545415012751  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1745674435499849  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1737907069609919
ประชุมผู้ปกครองโครงการ          ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ          กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      วันที่ 5 มิถุนายน 2561                    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
                                                  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1732229190177707  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1716940758373217  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1716958565038103
ต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่าย      ปรับพื้นฐานนักเรียน ป.1/2561       ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าศาลา                          วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561           วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
                                                 
 


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts


นางศิริพร  ประสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts


นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/EDUstd.pdf

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download

โครงการห้องเรียนสีเขียว

แหล่งเรียนรู้


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/