http://dltv.ac.th/DLTV1
 
 http://dltv.ac.th/DLTV2

http://dltv.ac.th/DLTV3
 
http://dltv.ac.th/DLTV4
 
http://dltv.ac.th/DLTV5
http://dltv.ac.th/DLTV6
  
 
 http://dltv.ac.th/DLTV10

 http://dltv.ac.th/DLTV11

http://dltv.ac.th/DLTV12
  
 ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1678363222230971

วันที่ 29 มี.ค. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1664036863663607

วันที่ 18 มี.ค. 2561 
   
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1662971997103427

วันที่ 17 มี.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1657118487688778

วันที่ 27-28 ก.พ. และ 1 มี.ค. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1657072201026740

วันที่ 10 มี.ค. 2561  

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1651601744907119

วันที่ 7 มี.ค. 2561   

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1643939265673367
วันที่ 27 ก.พ. 2561  

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1643894472344513
วันที่ 27 ก.พ. 2561  

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1642563069144320
วันที่ 27 - 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1642258125841481
วันที่ 26 ก.พ. 2561

 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1640221972711763 วันที่ 24 ก.พ. 2561
   
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1639198006147493 วันที่ 23 ก.พ. 2561   https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1637998146267479 วันที่ 21 ก.พ. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1637966896270604
วันที่ 20-21 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1630700020330625
วันที่ 12 - 14 ก.พ. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1630664320334195 วันที่ 29 ม.ค. - 13 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1630652130335414
วันที่ 7 ก.พ. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1621248317942462
วันที่ 5 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/374075122659794/photos/?tab=album&album_id=1615585598508734
วันที่ 30 ม.ค. 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1609529155781045
วันที่ 20 ม.ค. 2561
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1609413132459314

วันที่ 24 ม.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1608361222564505
วันที่ 22 ม.ค. 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1602259143174713
วันที่ 19 ม.ค. 2561
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1602282349839059
วันที่ 16 ม.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1600525150014779
วันที่ 15 ม.ค. 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1597872996946661
วันที่ 12 ม.ค. 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1597832306950730
วันที่ 10 ม.ค. 2561  


Facebook Gallery

<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts


นางศิริพร  ประสิทธิกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts


นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155&fref=ts

https://drive.google.com/open?id=1wlCBIVgft7GjWExK24Icvn_GLufRJDVS

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

https://drive.google.com/file/d/1bXEgJYz7uCJtE7uKBbJFv4PGIWCCtUqz/view

http://www.anubansurat.ac.th/board-work
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/