http://dltv.ac.th/DLTV1
 
 http://dltv.ac.th/DLTV2

http://dltv.ac.th/DLTV3
 
http://dltv.ac.th/DLTV4
 
http://dltv.ac.th/DLTV5
http://dltv.ac.th/DLTV6
  
 
 http://dltv.ac.th/DLTV10

 http://dltv.ac.th/DLTV11

http://dltv.ac.th/DLTV12
  
 


 ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2115900005143955
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2098486406885315  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2085345424866080  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2078318662235423
ประเมินฯ การอ่าน (RT) 2561     
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.1      
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.2 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562           
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562             
วันที่ 31 มกราคม 2562
       
      
              
             

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2078286852238604  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2075369682530321 
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2075339952533294 
 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.3
      เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.4
      เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5   
วันที่ 30 มกราคม 2562 
  
           
วันที่ 29 มกราคม 2562
              วันที่ 28 มกราคม 2562 
                 
  
  
           
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2068208453246444  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2075384015862221  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2065231440210812 
 
ประเมินการอ่านฯ ครั้งที่ 4/2561
   English camp   2561                    ประเมินสถานศึกษาเพื่อ 
 
วันที่ 24 มกราคม 2562
             
วันที่ 23 มกราคม 2562
               
รับรางวัลพระราชทาน
                                                                                                วันที่ 21 มกราคม 2562
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2064360860297870  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2055346071199349  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2040185569382066
อบรมฯเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ  งานวันเด็กแห่งชาติ 62                 PRE O-NET  2561
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์ OBEC          
วันที่ 11  มกราคม 2562             
วันที่ 4  มกราคม 2562   
วันที่ 19-20  มกราคม 2562
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2029971173736839  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2025990424134914  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2021490657918224
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ฯ                  กิจกรรมวันคริสต์มาส 2561           ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.5             
วันที่ 28 ธันวาคม 2561               
วันที่ 25 ธันวาคม 2561              วันที่ 21 ธันวาคม 2561 
 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2018944394839517  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2014995021901121 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=2010577889009501
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.2                ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียน 
วันที่ 20 ธันวาคม 2561               วันที่ 16 ธันวาคม 2561               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                                                                                                 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1991402717593685  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1981874295213194
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สายชั้น ป.4     การแข่งขันกีฬาเครือข่ายบางกุ้ง   กิจกรรมวันลอยกระทง 2561
วันที่ 3  ธันวาคม  2561              วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1980805038653453  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1979341652133125  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939989532735004
ประเมินการอ่านฯ ครั้งที่ 3/2561    เลือกตั้งสภานักเรียน 2561            ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561          วันที่ 
14 พฤศจิกายน 2561
          วันที่  
14  ตุลาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939997762734181  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939935002740457  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939983236068967
มหกรรมทักษะวิชาการ 14 จังหวัด  420 Happy Night จากใจบัวชมพู  อบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 9-10  ตุลาคม 2561 
           
วันที่  27 กันยายน 2561 
          
วันที่  27 กันยายน 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939910479409576  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1939961092737848  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1894215450645746
งานเกษียณอายุราชการ 2561      
ด้วยรัก ศรัทธา มุฑิตา 61 
             แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย อ.3
วันที่  27 กันยายน 2561                
วันที่  25 กันยายน 2561                 
วันที่  14 กันยายน 2561 

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1887373677996590  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1884990568234901  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1887391611328130
 กิจกรรม Green School Camp      านมุทิตาจิต ภาคใต้ ปี 2561        แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย อ.2/1,อ.2/5
 วันที่ 7-9 กันยายน 2561               วันที่ 7 กันยายน 2561                   วันที่ 3 กันยายน 2561  
  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877678962299395  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877979992269292  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1871620862905205
สอบ TEDET ประจำปี 2561          บัวชมพูเกมส์ (กรีฑา)                   บัวชมพูเกมส์ (ป.4 - ป.6)
วันที่ 2 กันยายน 2561                วันที่ 30 สิงหาคม 2561                 วันที่ 28 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1874342929299665
  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1874301895970435  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1877644625636162
บัวชมพูเกมส์ (อ.1 - ป.3)               ประเมินการอ่าน ฯ ครั้งที่ 2/2561  สัปดาห์วิทยาศาสตร์  2561          
วันที่ 28 สิงหาคม 2561                  วันที่ 22 สิงหาคม 2561                วันที่ 20 สิงหาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1841948209205804  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1841978722536086  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1836784636388828
วันแม่แห่งชาติ 2561                    อบรมคณะคุณครูปฐมวัย
               พล.ท.โกศล ประทุมชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 2561                วันที่ 8 สิงหาคม 2561                   
ตรวจเยี่ยม
โครงการอาหารกลางวัน
                                                                                                         วันที่ 6 สิงหาคม 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1836768459723779 
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1825362284197730  
วัดผลสัมฤทธิ์ฯ (Pre - NE) 2561    วันเฉลิมพระชนมพรรษา             กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2561
วันที่ 5 สิงหาคม 2561                    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561               วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1817494541651171  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1793493620717930  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1770231053044187
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 2561         ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.4-6   ประเมินการอ่านฯ ครั้งที่ 1/2561
วันที่24-26กรกฎาคม 2561          วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561            วันที่ 25 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1762652807135345  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1758175457583080  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1753059441428015
ประกวดสวนสนามระดับจังหวัด    ประชุมผู้ปกครอง 1/2561              พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561             วันที่ 17 มิถุนายน 2561              วันที่ 14 มิถุนายน 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1750545415012751  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1745674435499849  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1737907069609919
ประชุมผู้ปกครองโครงการ          ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ          กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      วันที่ 5 มิถุนายน 2561                    วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
                                                  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1732229190177707  
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1716940758373217  https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1716958565038103
ต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่าย      ปรับพื้นฐานนักเรียน ป.1/2561       ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าศาลา                          วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561           วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
                                                 
 


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน


นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/supachai.vachakul?fref=ts
https://drive.google.com/file/d/1lLFwwLTTY5mamoeVJhTi288jQP2zz5vi/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/home/EduSTD61.png


https://drive.google.com/file/d/1U1Uc71-v8en9hvuBIXSZu2hyVPY6LoVo/view?usp=sharing


http://www.anubansurat.ac.th/board-work1
 
http://www.anubansurat.ac.th/teacher-work

http://www.anubansurat.ac.th/student-work

http://www.anubansurat.ac.th/download

โครงการห้องเรียนสีเขียว

แหล่งเรียนรู้


https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansuratthanischool/haelng-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph-laea-thekhnoloyiLink ทางการศึกษา


http://www.obec.go.th/

http://www.ksp.or.th/

                                 
http://www.moe.go.th/

http://www.tepeonline.org/
        


Social Network


http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts 
http://anubansurat.blogspot.com/