บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษา
            บัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - บัญชีคำพื้นฐาน ปฐมวัย จำนวน 242 คำ
            - บัญชีคำพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 708 คำ
            - บัญชีคำพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,089 คำ


"ประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 5"
            ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558    นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมแและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (http://awards58.obecawards.net/ckfinder/userfiles/files/OBEC%20AWARDS%202558.pdf)

    

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11205064_970416989692268_3474658235099054140_n.jpg?oh=5af7e2d4634c368fa02c91a23688f3cb&oe=57BB4B16  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960451517355482.1073742210.374075122659794&type=3  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/156245_960452620688705_8423929530700157642_n.jpg?oh=e321c7bb52292355ddfeb7d319fc6f34&oe=57A5FD20

       
              https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960451517355482.1073742210.374075122659794&type=3      https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/10320456_960451540688813_3827616493398103569_n.jpg?oh=eeaaf83d8c8d53b48d0707078152c5c0&oe=577C9730

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960451517355482.1073742210.374075122659794&type=3
"การประชุมสัมมนา Symposium การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่ 28 ธันวาคม 2558 คุณครูดวงเดือนและคุณครูชัยเดชได้ป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนา Symposium การจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนนำร่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1562_960256500708317_3083361901377787555_n.jpg?oh=21bb6b072bf58569859efac22154c42b&oe=577B65F2
      
  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/10644954_960257080708259_7113529141148119134_n.jpg?oh=82ab69e561ede026583b259aa5f22149&oe=577248E0  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/1937203_960257330708234_6630403884338963030_n.jpg?oh=8d7017ee0dc7cca22f9f226de5c91b7e&oe=57A804EB  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1557725_960257370708230_444632959224109827_n.jpg?oh=68b00b0cf1166d8a2fa4db2b37fe3cd7&oe=57BA7F04
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960256470708320.1073742208.374075122659794&type=1


"กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปี 2558"
              โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส การแสดงของนักเรียนและแจกของขวัญให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์


      
https://www.facebook.com/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=957774027623231
"การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach ระดับปฐมวัย"
            การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach เป็นวิธีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และ ศตวรรษต่อๆไป ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กอย่างลุ่มลึกด้วยตนเอง สอนให้เด็กรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to Learn) ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองต่อไปได้ตลอดชีวิต
     
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960349110699056.1073742209.374075122659794&type=3

  
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960349110699056.1073742209.374075122659794&type=3  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/10489763_960349474032353_7635480864379847649_n.jpg?oh=fdffa2e875055595ab93aeddf0e88469&oe=57AE6F21  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xpl1/v/t1.0-9/10398744_960352374032063_1812156656274740197_n.jpg?oh=3f854abbe373ab29349bf7e841726f1e&oe=57A6FD57
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960349110699056.1073742209.374075122659794&type=3


"โรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา ศึกษาดูงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่่ 18 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจุลสมัย จ.สงขลา นำทีมโดย นางสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ ผู้รับใบอนุญาต นายพชร มิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12341100_954675927933041_6655864913229471565_n.jpg?oh=43db2776e89df4fc69d9757543dbfe89&oe=57782FBD


    https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/12391970_954674991266468_2789249754798799459_n.jpg?oh=f68fcad779ab6b881d1d89068531f39f&oe=57AE9C4F  https://scontent.fbkk5-2.fna.fbcdn.net/hphotos-xla1/v/t1.0-9/12376021_954675807933053_8949781636794811524_n.jpg?oh=8b7b19d1bad39b0ed9af6db41b8ca0d4&oe=57B03130

  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.954673801266587.1073742206.374075122659794&type=1
"รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้"
            นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ระดับภาคใต้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ ภูเขางามรีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง
"การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก"
            นายวิเชษฐ พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และคณะครู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศผู้เรียน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6 เรื่อง การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและการบริหารจัดการทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949197775147523.1073742202.374075122659794&type=3&uploaded=52

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949197775147523.1073742202.374075122659794&type=3&uploaded=52 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949197775147523.1073742202.374075122659794&type=3&uploaded=52 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949197775147523.1073742202.374075122659794&type=3&uploaded=52
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.949197775147523.1073742202.374075122659794&type=3&uploaded=52

"กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้นักเรียนเห็นคุณค่าบทบาทความสำคัญของพ่อในปัจจุบัน ในการนี้โรงเรียนอนุาลสุราษฎร์ธานี จัดให้มีพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพร ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947241922009775.1073742201.374075122659794&type=3&uploaded=194

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947241922009775.1073742201.374075122659794&type=3&uploaded=194 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947241922009775.1073742201.374075122659794&type=3&uploaded=194 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.947241922009775.1073742201.374075122659794&type=3&uploaded=194"คณะคุณครูโรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย ศึกษาดูงาน อ.สธ."

             วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านบ่อผุด. อ.เกาะสมุย. มาศึกษาดูงาน งานวิชาการ"ลดเวลาเรียน. เพิ่มเวลารู้ ". การอ่านการเขียน และ การนิเทศติดตามของ  สพป.สฎ. 1. ศน.  สตผ. ที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและถือโอกาสมาส่งคุณครูคนใหม่ที่ย้ายมาอนุบาลสุราษฎร์ด้วย การศึกษาดูงานเรียบร้อยด้วยดีอย่างกัลยาณมิตรทางการศึกษาครับ

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


"ยินดีต้อนรับ คุณครูปิ่นมณี ขวัญเมือง"

             วันที่ 1 ธันวาคม  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ข้าราชการครูย้ายใหม่ นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ


Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


"กิจกรรมวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2558"
            
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประกอบพิธีวางมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943092309091403.1073742197.374075122659794&type=3&uploaded=44

"ประเมินสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 5"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 5 ตาม นโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.942181219182512.1073742196.374075122659794&type=3

"คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่ 16 พ.ย. 2558 คณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายโสภณ โสมดี และ ดร.นริศว์ ปรารมภ์ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ศน.ณฐกร รักษ์ธรรม ศน.สุรชัย ช่วยเกิด และ ศน. พรพันธ์ุศักดิ์ พาหะมาก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย   "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


"AAR ครั้งที่ 2"
            วันที่ 13 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.30-17.55 น.ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาทั่วไป หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างาน ร่วมกัน AAR กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


"แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร ฉบับปรับปรุง"
"รับการติดตามความพร้อม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2"
            วันที่ 10 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.00-16.30 น.รับการติดตามความพร้อมในการนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ โดย ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ และ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ติดตามดูชุมนุม และเรียนรู้สู่โลกกว้างป. 3 ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมและให้กำลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง "ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558"
                  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นประถม             ศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ                   อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936170133116954.1073742191.374075122659794&type=3

"AAR ครั้งที่ 1"
            วันที่ 6 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.30-16.50 น.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างาน ร่วมกัน AAR กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 1 ณ ห้องวิชาการ

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง"2 พ.ย. 2558 บันทึกเทปรายการเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม ช่อง 11"

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง

"รับการติดตามความพร้อม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
            วันที่ 1 พ.ย. 2558 นี้เวลา 14.00-16.30 น.รับการติดตามความพร้อมในการนำนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติ โดย ศน.พิณิวรรณ อินทเชื้อ และ ศน.จิราวรรณ ศรีวิเวก ได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมและให้กำลังใจในการปฏิบัติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


 "คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

"การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

       วันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558 คณะครู ผู้บริหารร่วมกันประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

        
Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง


"หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551"


https://drive.google.com/file/d/0B_t8jJJpy6xEdjRCeUE5YmE0QUU
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEd3hoTE1ScktWcDA
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xESkJGYnhEd0F4a0E
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEdUhsTVFKSGZVZW8
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEOEx0bjZtM3Q2amc
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEYlBSalN6V3VNUjQ
 
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEOG5QTUNRV05EeUk
https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xEWjJMN1lnVWx2ZG8
 https://drive.google.com/open?id=0B_t8jJJpy6xET0NibjhOTVNNaHc "ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง
ดังนี้
            1. นายชูชัย  บุญชู            ตำแหน่ง    ยามกลางคืน
            2. นายธรรมรงค์  ยุรงค์      ตำแหน่ง    พนักงานขับรถ


            ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาตามรายชื่อดังกล่าวให้มารายงานตัววันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ถ้าไม่สามารถมารายงานตัวในวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 


"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

                 - ตำแหน่งยามกลางคืน    จำนวน    1     ตำแหน่ง
                 - ตำแหน่งคนขับรถ          จำนวน    1     ตำแหน่ง


            รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กันยายน 2558 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 กันยายน 2558  สนใจติดต่อฝ่ายบุคลากร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 0-7727-2541


"การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ScQA) โรงเรียนมาตรฐานสากล"
             โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเข้ารับการประเมินโรงเรียน การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (ScQA) โรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.914400215293946.1073742186.374075122659794&type=3&uploaded=71


"นิเทศติดตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี"
             ขอขอบคุณท่าน ศน.พินิวรรณ กับ ท่าน ศน.สายตา สำหรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครูและผู้บริหาร ในภาพรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก และมีคณะผู้ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 ท่านเข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910341242366510.1073742185.374075122659794&type=3&uploaded=51


"งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้"
            คณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมลีกาเด้นท์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908824742518160.1073742184.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"การแข่งขันกีฬาสพฐ.-ฮอนด้าวิ่ง 31 สามัคคีปี 11"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11” กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างผู้นำ ประจำปี 2558  รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.)
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอขอบคุณ บริษัทศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันกีฬา “สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 11

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.908248762575758.1073742183.374075122659794&type=3
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

"โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและบริษัท เสริมปัญญา จำกัด จะดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 -10.30 น. ณ สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคาร สุคนธา นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ (ใช้ดินสอ 2B และยางลบ ในการสอบ)
          
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896202847113683.1073742176.374075122659794&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


"ลำพูเกมส์ 58 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี"
            การแข่งขันกีฬาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี "ลำพูเกมส์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896193353781299.1073742175.374075122659794&type=3  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1หน้า 3  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภชัย  เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/