กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQc4fqT9wDxnYrrxUCpFyFY0EXAW11I-s32Pg061EeAOPSCeFVz4CAh6OlOzaU01012J7fOv1MI2IDT/pub?start=true&loop=true&delayms=3000
Comments