กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


https://www.facebook.com/kinthep/media_set?set=a.2091214344251584&type=3https://www.facebook.com/kinthep/media_set?set=a.2084116734961345&type=3  
                     English Activities                                    ถอดบทเรียนBoot Camp   

https://www.facebook.com/kinthep/media_set?set=a.2011370932235926&type=3 
https://www.facebook.com/kinthep/media_set?set=a.2025347697504916&type=3
                 E-Training Coupon 61                                         
 Boot Camp 61
                    


ผลสัมฤทธิ์


ผลงานนักเรียน

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 บริษัทเสริมปัญญา
Comments