prince2‎ > ‎

ทดสอบ

โพสต์28 ก.ค. 2559 23:06โดยChaiyadej Bunson
  Superman ปรากฏหน้าโรงเรียน
โดยผู้สื่อข่าวพิเศษ "ไทยทริบูน" ประจำลอสแอนเจลิส รายงานว่า ทนายความของเณรคำ กล่าวในศาลว่า การส่งตัวจำเลยกลับประเทศนั้น อาจเป็นอันตรายต่อตัวจำเลยได้ เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและจำเลยยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หากถูกส่งกลับอาจไม่มีสถานที่รักษาตัว อีกทั้งหลักทรัพย์ของจำเลยก็มีมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอที่จะขอประกันตัวภายใต้กรณีพิเศษ (special circumstance) อีกทั้งจำเลยก็ได้ทำคุณงามความดีต่อสังคมมากมายด้วย 

Comments