โรงเรียนคุณธรรม


   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ - การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ : 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรม เค พาร์ค สุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ - การจัดให้ครูแกนนำไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ : ครูอรวรรณ ชุมขวัญ รร.ต้นบากราษฏร์บำรุง จ.ตรัง
   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ - ประชุมเตรียมจัดค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม


   กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ - จัดค่ายแกนนำยุวชนคนคุณธรรม


Comments