Reading Test: RT 2562

ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สามารถดูประกาศผลสอบรายบุคคลได้ที่เว็บไซต์ (เลือกเว็บไหนก็ได้)

- เลือกปีการศึกษา
- พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน
- หรือเลือกค้นหาโดย ชื่อ-นามสกุล
- พิมพ์รหัสที่เห็น
- คลิกแสดงข้อมูล

Comments