กิจกรรม เดือน มีนาคมรับรายงานตัวนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 18 มี.ค. 2560


รับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย โครงการ EP และห้องเรียนทั่วไป
วันที่ 17 มี.ค. 2560
 รับรายงานตัวนักเรียน
โครงการ English Program และห้องเรียนทั่วไป
วันที่ 10 มี.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1651601744907119

การสอบวัดความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
วันที่ 7 มี.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1651559431578017

ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 6 มี.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1664818316918795

ค่ายลูกเสือปฐมวัย ประจำปี 2560
วันที่ 2 มี.ค. 2561
กิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์


https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1644099108990716

ทดสอบทางการศึกษา 2560
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5
วันที่ 28 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1643939265673367

โครงการ One Day Science and English camp Junior
วันที่ 27ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1643894472344513

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬา
นักเรียน อนุบาลเกมส์ ประจำปี 2561
วันที่ 27 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1642258125841481

สอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading : RT) ชั้นประถมศึกษาที่ 1 /2561
วันที่ 26 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1640221972711763

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 EP
วันที่ 24 ก.พ. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1639198006147493

สอบนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 ก.พ. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1637998146267479

สุราษฎร์ธานี 2 แนะแนว นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 21 ก.พ. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1637966896270604

โครงการทำบัตรประชาชน
วันที่ 20-21 ก.พ. 2561กิจกรรม ALL IN ONE CAMP
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15-16 ก.พ. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1630700020330625

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 12-14 ก.พ. 2561


อนุบาลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 13 ก.พ. 2561ทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 7 ก.พ. 2561กิจกรรม เดือน มกราคม

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 ม.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1609413132459314

การสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 4
วันที่ 24 ม.ค. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1608361222564505

แบบทดสอบมาตรฐาน
ความถนัดทางการเรียน
วันที่ 22 ม.ค. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1600525150014779

มอบทุนการศึกษา
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 15 ม.ค. 2561
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1597872996946661

งานวันเด็กแห่งชาติ 2561
และพิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร อ.สธ.
วันที่ 12 ม.ค. 2561มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วันที่ 9 ม.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1594918520575442

มอบเกียรติบัตร ระดับปฐมวัย
วันที่ 9 ม.ค. 2561

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1594908323909795

มอบเกียรติบัตร กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
วันที่ 9 ม.ค. 2561


การทดสอบ PRE O-NET
ปีการศึกษา 2560
วันที่ 4 ม.ค. 2561


กิจกรรม เดือน ธันวาคมhttps://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1588532237880737

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 29 ธ.ค. 2560

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1588512827882678

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่ 29 ธ.ค. 2560
 


เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ป.5
 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 28 ธ.ค. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1582765935124034

เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ป.4 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 27 ธ.ค. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1590799700987324

เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้น ป.2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 ธ.ค. 2560
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1580022268731734

กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ประจำปี 2560
วันที่ 25 ธ.ค. 2560

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1577432555657372

ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67
วันที่ 19-20 ธ.ค. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1577422405658387

นิทรรศการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Project Approach” 2560 #3
วันที่ 15 ธ.ค. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1577413008992660

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์-ภาษาไทย
วันที่ 15 ธ.ค. 2560
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1593903557343605

โครงการ ๙ ล้านดวงใจ 
ทำดีเพื่อพ่อ
วันที่ 8 ธ.ค. 2560กิจกรรม เดือน พฤศจิกายนhttps://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1552726248128003

กิจกรรมวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2560
วันที่ 25 พ.ย. 2560

https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1547087792025182

การสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
วันที่ 21 พ.ย. 2560
 


https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1540173742716587

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 14 พ.ย. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1536293983104563

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ
วันที่ 10 พ.ย. 2560
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1536289846438310

Southern EP/MEP 
Open House 2017
วันที่ 10 พ.ย. 2560
 https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1535512746516020

มอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 8 พ.ย. 2560


กิจกรรม เดือน ตุลาคม
     
https://www.facebook.com/pg/anubansuratthani/photos/?tab=album&album_id=1508348409232454

                งานมหกรรมทักษะทางวิชาการ 
                 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12