ฝ่ายบริหาร

                                                                                             

นายอำพน  เหล่าพราหมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี


นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

Comments