https://drive.google.com/open?id=0B6OkIr71EDi-d1RhS2FBR0JtX2M    เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
        >> กำหนดการการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560             
>> ใบรับรองแพทย์ 
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล                  >> ใบมอบตัวนักเรียน
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1                       
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    ทำเนียบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 8 

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
  ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารเพิ่มเติมก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (แบบราคากลาง, แบบก่อสร้าง