"ป้องกันและกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด"
             เนื่องด้วยช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจะมีการจุดดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด เพื่อเฉลิมฉลองงานประเพณี ซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาจะปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอว่านักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด บางรายต้องสูญเสียอวัยวะ เช่น ตาบอดและนิ้วขาด และอาจเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติภัย ความดังของเสียงประทัดยังไปสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำความผิดที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษากำชับ ย้ำเตือนนักเรียนในสังกัด ไม่ให้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด  ทั้งในสถานศึกษาและสถานที่ต่างๆ และขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ช่วยกันสอดส่องดูแลการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด ในช่วงใกล้เทศกาลงานประเพณีลอยกระทงด้วย

 
"ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์"
  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ได้จัดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ อาคารสุคนธา ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735812423152727.1073742062.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735812423152727.1073742062.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735812423152727.1073742062.374075122659794&type=3 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735812423152727.1073742062.374075122659794&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1"
งานเกษียณอายุราชการผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน"
            โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีได้จัดงานเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องศรีวิชัยบี โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733488643385105.1073742060.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733488643385105.1073742060.374075122659794&type=3    https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733488643385105.1073742060.374075122659794&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1
 

"ประกาศ เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

"
งานเกษียณอายุราชการ สพป.สฎ.1"
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตและเลี้ยงสังสรรค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732712930129343.1073742056.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 
"กิจกรรมค่ายปฐมวัย DAY CAMP"
            กิจกรรมค่ายปฐมวัย DAY CAMP ตามโครงการศุกร์หรรษาพัฒนาผู้เรียน วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
 
 
   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.732736140127022.1073742057.374075122659794&type=1  
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1

 
"ระบบ CCTV ขัดข้อง"
            เนื่องด้วย ระบบ CCTV ของระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ English Program) ระบบมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ทางโรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
            แจ้งมาเพื่อทราบ (ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 15 ก.ย. 2557)

"ประเมิน สถานศึกษาพอเพียง"
            การประเมินสถานศึกษาด้านการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน ตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการปี 2557-2559 "สถานศึกษาพอเพียง" โดยรับการนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.724576274276342.1073742051.374075122659794&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.608848999182404.1073741923.374075122659794&type=1


<<หน้าแรก  < ย้อนกลับ   1  2  3   ถัดไป > สุดท้าย>>
หน้า 1  จาก  3

ผู้บริหารโรงเรียน

นายอำพน เหล่าพราหมณ์ 
ผู้อำนวยการ
นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :   
https://www.facebook.com/r.somprat?fref=ts&__rev=1024226
นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดต่อ :  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001373558155
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/board-work
https://sites.google.com/a/anubansurat.ac.th/anubansurat-school/phl-ngan-khru
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

Link ทางการศึกษา

http://www.obec.go.th/
http://www.ksp.or.th/
http://www.moe.go.th/

Social Network

https://www.facebook.com/anubansuratthani?ref=hl  http://www.youtube.com/user/anusurat
https://plus.google.com/+AnubansuratAcTh/posts http://anubansurat.blogspot.com/