ผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2560
  ผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  นักเรียนสอบคัดเลือกได้ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ผลการคัดเลือกนักเรียนอนุบาลต้นกล้า อนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมพัฒนาการนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และทดสอบ สัมภาษณ์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2560    เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
        >> กำหนดการการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560             
>> ใบรับรองแพทย์ 
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล                  >> ใบมอบตัวนักเรียน
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1                       
        >> ใบสมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ทำเนียบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 8 

ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
  ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารเพิ่มเติมก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (แบบราคากลาง, แบบก่อสร้าง