http://south12.anuban.ac.th
  ทำเนียบ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 8 


ข่าวประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นอนุบาล 1-2
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดการจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีพิเศษ โครงการโรงเรียนสองภาษา หลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม
  ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารเพิ่มเติมก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา (แบบราคากลาง, แบบก่อสร้าง