IMG-LOGO

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ก.พ. 2565 - อ่านแล้ว 601 ครั้ง
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง