วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
IMG-LOGO
หน้าแรก คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ยกเลิกคำสั่งการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางด้านนาฏศิลป์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
ถอดชื่อออกจากคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "สัปดาห์วิชาการ เปิดบ้าน อ.สธ." ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถก่อนเดินทาง
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2567
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากร EP ด้วยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา 2566
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง