IMG-LOGO
หน้าแรก คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง