IMG-LOGO
หน้าแรก ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา

ปฏิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา

17 ส.ค. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Zoom Clould Meeting
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
14 ม.ค. 65
ทดสอบ 3
กหกหก
ศุภชัย, ศักดิ์ชริน
11 ม.ค. 65
ทดสอบ
หกหก
ศักดิ์ชริน
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง