IMG-LOGO

งานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565

16 พ.ย. 2565 - อ่านแล้ว 112 ครั้ง
IMG

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี นำโดยนายศุภชัย เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา จังหวัดพังงา ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการของนักเรียน และสร้างความสามัคคี ความร่วมมือทางวิชาการของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 

         

 

            

 

        

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง