IMG-LOGO

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2565

16 พ.ย. 2565 - อ่านแล้ว 184 ครั้ง
IMG

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยเห็นว่าการสอบธรรมศึกษามีประโยชน์ต่อนักเรียนเพราะเป็นพื้นฐานความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสุคนธา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

 

                   

 

                    

 

          

 

               

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง