IMG-LOGO

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นสนามสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.สฎ.1

20 พ.ย. 2565 - อ่านแล้ว 172 ครั้ง
IMG

          วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นสนามสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ โดยในครั้งนี้เป็นรอบการสอบข้อเขียน ในรายวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ต่อไป


      

         

     

          

          

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง