IMG-LOGO

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565

26 ธ.ค. 2565 - อ่านแล้ว 105 ครั้ง
IMG

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรีบนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เข้าใจวันสำคัญของเจ้าของภาษาและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

 

 

     

 

     

 

        

 

     

 

     

 

     

     

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง