IMG-LOGO

การคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

27 ธ.ค. 2565 - อ่านแล้ว 157 ครั้ง
IMG

        โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้เครื่องมือการคัดกรองของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เพื่อนำข้อมูลจากการคัดกรองของสถานศึกษามาใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

          

 

          

 

          

 

     

 

     

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง