IMG-LOGO

กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖

15 ม.ค. 2566 - อ่านแล้ว 135 ครั้ง
IMG

        เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (โดม) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และตระหนักถึงอนาคตของตนและประเทศชาติด้วยการเป็น "เด็กดี" ของสังคม โดยได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อย การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีอนุบาล การแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละชั้น การแสดงดนตรี และการเล่นเกมตามฐานกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ บรรยากาศของการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้เป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

      

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง