IMG-LOGO

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล

21 ม.ค. 2566 - อ่านแล้ว 306 ครั้ง
IMG

        เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ในนามตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล โดยได้ร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รายการ และได้รับรางวัลทุกรายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศจำนวน ๓ รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รายการ รางวัลระดับเหรียญทอง ๙ รายการ และระดับเหรียญเงิน ๒ รายการ นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างยิ่ง

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง