IMG-LOGO

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ

02 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 99 ครั้ง
IMG

        โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ อาคาร ๑๐๑ และอาคารโดม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรชธานี โดยมีนางสาวชนิดา ชะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ตัวแทนสมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ ยุวกาชาดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมุ่งหวังให้สมาชิกยุวกาชาดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาตนเอง ปลูกฝังความเป็นผู้มีอุดมคติที่ดี รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไปื รวมทั้งปฏิบัติตนให้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวฐานิดา ศิลป์ประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ตัวแทนยุวกาชาดอย่างเข้มข้นและทั่วถึง

 

   

 

   

 

   

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง