IMG-LOGO

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

28 ม.ค. 2566 - อ่านแล้ว 75 ครั้ง
IMG

           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ณ กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยในช่วงเช้า นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ได้แก่ การแสดงของสุนัขทหาร และอากาศยานซึ่งประจำการอยู่ที่กองบิน ๗ และช่วงบ่ายนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมระเบียบแถวและนันทนาการ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา

 

 

    

   

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง