IMG-LOGO

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชุมพร

04 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 162 ครั้ง
IMG

 

           โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สวนเศรษฐกิจพอเพียงลุงนิล และสวนนายดำ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดข รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งการศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลนและระบบนิเวศของป่าชายเลน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่สามารถนำไปเสริมสร้างทักษะการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวันได้

   

 

   

 

   

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง