IMG-LOGO

นักเรียนชั้น ป.๖ ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้” ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

16 ก.พ. 2566 - อ่านแล้ว 126 ครั้ง
IMG

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะครูได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา English Program และโครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพ SMT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้” โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ร่วมรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกัมปนาท กรทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด รายวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบศักยภาพ Pre-Test ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ อีกด้วย

 

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง