IMG-LOGO

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

04 มี.ค. 2566 - อ่านแล้ว 712 ครั้ง
IMG

 

          งานกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึก ทดสอบวิชาลูกเสือและยุวกาชาดด้วยการทดสอบวิชาพิเศษตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-ยุวกาชาด ได้แก่ "กิจกรรมฐานผจญภัย" ประกอบด้วย ฐานตาข่าย ฐานสะพาน ๒ เส้น ฐานเอเลี่ยน ฐานสะพานลิง ฐานกู้ระเบิด และฐานเขาวงกต และ "กิจกรรมเดินทางไกลและฐานการเรียนรู้" ประกอบด้วย ฐานล้อใบ้ทายคำ ฐานดม ฐานสัมผัส ฐานสังเกต ฐานปฐมพยาบาล และฐานเงื่อน

 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง