IMG-LOGO

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2567

09 ก.พ. 2567 - อ่านแล้ว 1,016 ครั้ง

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้มาเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ตามกำหนดการดังนี้


ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ลำดับที่ 1-10
  • เวลา 08.00-09.30 น. ณ ห้องอนุบาล 1 ต้นกล้า EP อาคารสุคนธา
 • ลำดับที่ 11-20
  • เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องอนุบาล 1 ต้นกล้า EP อาคารสุคนธา
 • ลำดับที่ 21-32 
  • เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องอนุบาล 1 ต้นกล้า EP อาคารสุคนธา
 • ลำดับที่ 33-42 
  • เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องอนุบาล 1 ต้นกล้า EP อาคารสุคนธา


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program

 • ลำดับที่ 1-31 
  • เวลา 08.30 น. ณ ห้องประถมศึกษาปีที่ 1 EP อาคารนิลุบล
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง