IMG-LOGO

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

03 พ.ค. 2567 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วิชาคณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง