IMG-LOGO

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567

02 พ.ค. 2567 - อ่านแล้ว 32 ครั้ง

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง