IMG-LOGO

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

07 เม.ย. 2564 - อ่านแล้ว 553 ครั้ง
IMG

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เยี่ยมชมนาแม่เฒ่า อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ร่วมฐานกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ณ บริเวณชายหาดระเบียงทรายรีสอร์ท ได้แก่ กิจกรรมลอดห่วงฮูลาฮูป กิจกรรมมังกรลอดถ้ำ และกิจกรรมกู้ระเบิด

- พิธีปัจฉิมนิเทศ

- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักเรียนเรียนดี นักเรียนมีจิตสาธารณะ นักเรียนมีความสามารถโดดเด่นด้านกีฬา นักเรียนมารยาทดี ความประพฤติเรียบร้อย และนักเรียนมนุษยสัมพันธ์ดี

- สักการะขอพร ณ วัดดอนสัก ก่อนเดินทางกลับถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง