IMG-LOGO

กิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต น่ารู้ นำสู่ยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

05 เม.ย. 2564 - อ่านแล้ว 712 ครั้ง
IMG
วันที่ 5 เมษายน 2564 โครงการห้องเรียนส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิต น่ารู้ นำสู่ยุคดิจิทัล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดเป็นทำเป็น และเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง