IMG-LOGO

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕

17 ม.ค. 2565 - อ่านแล้ว 392 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
คุณครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ 
รางวัล ครูดีศรีสุราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๕
 
รองผู้อำนวยการชนิดา ชะตา และ คุณครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร
รางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๕
ผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด
 
คุณครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ 
รางวัลเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔
 

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง