IMG-LOGO

เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับยกย่องเป็น เด็กดีศรีนครสุราษฎร์ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

19 ม.ค. 2565 - อ่านแล้ว 369 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภาวินี ทัดทอง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับยกย่องเป็น "เด็กดีศรีนครสุราษฎร์" เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง