IMG-LOGO

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้าง่กอสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว

22 ก.พ. 2565 - อ่านแล้ว 697 ครั้ง
สิ่งที่แนบมาด้วย : ดาวน์โหลด

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง