IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวธิดารัตน์  รัฐวิเศษ
นางสาวธิดารัตน์ รัฐวิเศษ
ครูชำนาญการ
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง