IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางอรอุมา  เพชรบำรุง
นางอรอุมา เพชรบำรุง
ครูชำนาญการพิเศษ
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง