IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางณัฏฐากร  แก้วเชื้อ
นางณัฏฐากร แก้วเชื้อ
ครูชำนาญการ
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง