IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวตรงกมล  มีชัย
นางสาวตรงกมล มีชัย
ครูอัตราจ้าง
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง