IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวสุภัทรา  เศรษสระ
นางสาวสุภัทรา เศรษสระ
ครูอัตราจ้าง
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง