IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นายณัฐกิตติ์  สงแก
นายณัฐกิตติ์ สงแก
ครูผู้ช่วย
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง