IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
นายศักดิ์ชริน อาจหาญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง