IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวประภา  เผือดเชาว์ไว
นางสาวประภา เผือดเชาว์ไว
ครูผู้ช่วย
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง