วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นางสาวภัชรา  พุกพะยา
นางสาวภัชรา พุกพะยา
ครูชำนาญการ
การพัฒนาตนเอง

ไม่พบข้อมูลการพัฒนาตนเอง

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง