วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นายชัยเดช  บุญสอน
นายชัยเดช บุญสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
ไม่พบข้อมูลผลงานนักเรียน

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง