IMG-LOGO
หน้าแรก ผลงานครู
ผลงานครู

นายปรีชาพล  แดงชนะ
นายปรีชาพล แดงชนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
แผนการจัดการเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้

ผู้บริหาร

IMG

นายศุภชัย เวชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

บริการนักเรียน

บริการผู้ปกครอง